Haal @nder geld naar Groningen!

In het Noorden zijn we jarenlang weggezet als wingewest. De aardgasbaten gingen jaarlijks naar de grote olieboeren en Den Haag. Het Noorden kreeg daar schade, stress en nauwelijks economisch perspectief voor terug. Dat kunnen we ook anders doen door het geld langer vast te houden in het Noorden en te investeren in duurzame en inclusieve initiatieven. Stichting De Munterij wil met '@nder geld' een innovatieve, inclusieve, duurzame economie naar Groningen halen onder de naam: "De Groninger Gulden". Binnen deze Noordelijke 'community' betalen we elkaar met een eigen digitale rentevrije munt: 'De Grulden' en versterken we de circulaire regionale economie in het Noorden.

Waarom is dit juist voor het Noorden van belang?

In Noord-Nederland stroomt er veel geld weg uit de regio. Dat is heel goed zichtbaar in de krimpregio's en het aardbevingsgebied. Noordelingen profiteren nauwelijks van de aardgasbaten, maar krijgen daar wel schade, stress en weinig perspectief op werk voor terug. Geld uit Groningse bronnen stroomt rechtstreeks de provincie uit naar de Staat en aandeelhouders elders. Dat kan ook anders... Stichting De Munterij heeft samen met de Social Trade Organisation (STRO) een lokale digitale munt ontwikkeld. Een munt die voor een bepaalde tijd alleen te besteden is in de regio. In het Noorden en Groningen noemen we deze Termijn-euro munt: de Groninger Gulden (Grulden). Op die manier houden we het geld dat we zelf verdiend hebben langer vast in het Noorden. Hiermee kunnen we de lokale, innovatieve, inclusieve en duurzame economie stimuleren. Een krachtige meer zelfredzame economie die we grotendeels kunnen opbouwen met Groninger energie, arbeid, grondstoffen, voedsel en zorg uit de eigen regio.

Andere waarden

veroorzaken een nieuwe tijd!

Lokale munten zijn interessant omdat ze per leefgebied of gemeenschap nieuwe waarden kunnen creëren of borgen. Waarden die beter passen in de leefomgeving waar men woont. Regio's verschillen nu eenmaal van elkaar. Een gemeenschap in een ecodorp zal eerder geneigd zijn om te kiezen voor duurzame en innovatieve waarden dan een gemeenschap in een winkelgebied op een A-locatie waarin economische waarden vaak centraal staan. Met een lokale munt kunnen we leefgemeenschappen met specifieke waarden versterken. Met de Groninger Gulden kiezen we nadrukkelijk voor innovatieve, inclusieve en duurzame waarden binnen de Noordelijke regio. Door het geld lokaal langer vast te houden versterken we de economische kracht van de regio.

Een @nder soort geld

Met een @nder soort geld kunnen we ons echt richten op een transitie naar een andere economie. In het Noorden circuleren Gruldens tussen ecologische, sociale en economische waarden. Energie coöperaties besteden lokaal verdiende Gruldens bijvoorbeeld bij voedselproducenten die hun energie bij de lokale energie coöperatie koopt. Zo ontstaat er binnen de Noordelijke regio ketens van duurzame en innovatieve bedrijven die hun geld verdienen in de lokale economie. Hoe meer besteedbare Gruldens in omloop, hoe meer mensen in het Noorden mee kunnen doen aan de lokale economie.

Economische duurzaamheid

Met de Groninger Gulden kunt u onderling betalingen doen en producten aankopen bij lokale bedrijven bij u in de buurt zonder tussenkomst van een bank. Geldstromen circuleren meer en langer binnen de regio. Iedere Grulden creëert meerdere keren waarde binnen de lokale economie. Hiermee versterken we de economische duurzaamheid van de regio.

Sociale duurzaamheid

Met de Groninger Gulden kunnen meer mensen deelnemen aan de lokale economie omdat iedereen dan meer te besteden heeft. Lokale bedrijven gaan op zoek naar ongebruikte capaciteit. Dat bevordert de sociale duurzaamheid in de regio. Een eigen lokale munt activeert mensen en vergroot de betrokkenheid in de samenleving.

Ecologische duurzaamheid

De Groningse Gulden bevordert de ecologische duurzaamheid van lokaal geproduceerde goederen en diensten. Er worden minder kilometers gemaakt. Doordat de Grulden geen rente kent is exponentiële groei geen noodzaak meer. W ruilen producten en diensten die bijdragen aan een gezonde en duurzame lokale economie voor onszelf en al onze opkomende generaties.

De Groninger Gulden

Zunder sinten op zak toch betoalen kinnen zeg mor. K hol doar wel van. Is knip nait zo dik achterien kontbuus van boksem.

In de provincie Groningen kan sinds 2016 betaald worden met de 'Groninger Gulden'. Deze digitale munt is ook te gebruiken in andere Nederlandse steden met een lokale munt. Grote ketens en multinationals hebben geen lokaal belang en worden daarom uitgesloten. Een 'Grulden' is inwisselbaar voor een euro en andersom. Ze zijn gelijk voor de belasting. Het verschil is dat de 'Grulden' een ruilmiddel, een stuk gereedschap is met eigenschappen die de lokale gemeenschap dient. Het is een rentevrij ruilmiddel, geeft directe toegang tot werkkapitaal in de regio, stimuleert sterke lokale groepen, genereert extra omzet en zorgt voor goedkope kredieten voor starters en het MKB.

Versterkt lokale economie

De Grulden' creëert meer waarde doordat het binnen de regio circuleert. Doordat er lokaal meer te besteden is ontstaat er ruimte voor meer ondernemers. Ondernemers krijgen zo een hogere, aanvullende omzet. ‘Werkloze’ capaciteit wordt sneller benut. Gemeenten uitgaven hebben meer lokale impact. De gemeenten ontvangen meer belasting.
Lees verder...

Verhoogt omzet

Door de 'Groninger Gulden' blijft er meer geld lokaal in omloop omdat verkregen 'Gruldens' weer lokaal besteedt worden. Ervaringen in bijv. Bristol leert dat elke ingebrachte Bristol-pound meer dan 2,5 keer aan economische waarde creëert, tegen enkel 1,4 keer voor een Pound. Een krachtige lokale economie is minder afhankelijk van ‘financiële’ mondiale invloeden en betrekt zowel de burgers, organisaties, ondernemers als overheden.
Lees verder...

Verdiept klantenbinding

Een lokale munt doorbreekt anonieme relaties tussen consument en producent. Het geeft onderlinge handel weer een gezicht. Consumenten kopen graag producten en diensten bij producenten en elkaar indien men dezelfde waarden met elkaar deelt.
Lees verder

Deelt waarden

Consumenten kopen graag producten en diensten bij producenten en elkaar indien men dezelfde waarden met elkaar deelt. Zoals eerlijkheid, openheid en gelijkheid. In Sardinië hebben bedrijven die mee doen aan de Sardex structureel 1500 euro per maand meer te besteden. De Grulden creëert waarde door ongebruikte capaciteit van de 'oude' economie in te zetten voor de transitie naar een 'nieuwe' economie. Lees verder...

Het 'Circuit Nederland'

Het Circuit Nederland is een samenwerkingsverband van lokaal geld-initiatieven (zgn. 'community's) gefaciliteerd door de Social Trade Organisation (STRO). Het introduceert een lokaal, digitaal betaalsysteem tussen ondernemers, consumenten en overheden. Naast lokale en regionale community’s zijn er landelijk opererende initiatieven. Deze community’s bestaan uit groepen particulieren, bedrijven, verenigingen of coöperatieven die een gezamenlijk doel nastreven zoals bijvoorbeeld: het stimuleren van de lokale economie, duurzaam ondernemen, het maken van kunst, investeringen in duurzame energie. Lees meer op de site van: het circuit Nederland.

Voor de handel tussen de verschillende community’s bestaat er een standaard muntsoort : de @ndere euro. Iedere community heeft de mogelijkheid een eigen naam te kiezen voor de @ndere euro! Dus de ene community kan kiezen voor de ‘Groninger Gulden’, een andere voor de ‘Taalder’ en weer een andere voor de ‘Bikkel’. De community munten zijn een bepaalde tijd in omloop binnen het circuit. Daarna kunnen deelnemers de community munten buiten het circuit besteden. We noemen de community munten daarom ook wel termijn euro’s. Na een bepaalde termijn zijn ze inwisselbaar voor euro’s. Onderling blijven ze dus uiteindelijk uitwisselbaar en om te zetten in EURO's. Om de munten binnen een community te houden kan een community ervoor kiezen een ‘koop-lokaal-prikkel’ in te stellen. Het overkoepelende Social Trade Circuit zorgt ervoor dat er na afloop van de termijn euro’s beschikbaar zijn, ongeacht uit welke community de termijn-euro’s afkomstig zijn.

Voor wie?

Zoals iedereen weet heb je voor een succesvol betaalmiddel betrokkenheid van alle deelnemers van de samenleving nodig. Naast het MKB en de consumenten liggen er veel kansen voor organisaties, overheden, de stad en de provincie. Help dus mee een @nder soort geld naar Groningen te halen. Wij hebben die ambitie. Dat is onze droom. Daar hebben we jouw hulp bij nodig. Door samen de Groningse Gulden te gebruiken als betaalmiddel kunnen we die droom waar maken. Doe je mee?

Particulieren

Bij iedere betaling weet je dat de ondernemer jouw geld weer bij een andere ondernemer in de regio besteedt. Zo brengt jouw betaling een kringloop van lokale betalingen op gang. Dat is goed voor de lokale economie, goed voor de mensen en goed voor de natuur. Lees verder...

Ondernemers

Kleine ondernemers hebben moeite om het hoofd boven water te houden in een wereld van grote winkelketens en mondiale internetshops. De Grulden is een betaalnetwerk waarin ondernemers elkaar onderling steunen en betalen met digitaal geld. Lees verder...

Organisaties

Woningbouwverenigingen, wijkorganisaties en lokale partners investeren veel in de wijk en buurt. Een @nder soort geld zorgt ervoor dat dit lokale geld in de buurt en wijk blijft en terugstroomt naar de organisaties en buurt. Samen bouw je de buurt op met lokaal geld. Lees verder...

Overheden

@nder geld zorgt voor meer zelfredzaamheid in de buurt en wijk. Meer mensen kunnen deelnemen aan de lokale economie. Dat betekent een stabielere economie die zelfs tijdens de volgende financiële crisis de banen weet te creëren die nodig zijn om onze jonge mensen in de regio te houden. Lees verder...

Doe mee!

Haal @nder geld naar Groningen!

Doe mee en help een @nder soort geld naar Groningen te halen. Klik op de button "Nu aanmelden!". Over ongeveer een jaarhopen wij voldoende aspirant-deelnemers in onze community hebben om De Groninger Gulden bestaansrecht te geven. Vanaf dat moment zal Stichting De Munterij samen met Stichting STRO nieuwe diensten introduceren waarmee we het systeem, de softwareontwikkeling en de betrokken organisaties kunnen uitbreiden.

online_bankieren_small

Lokale Marktplaats

De online marktplaats van de provincie Groningen. In- en verkoop van lokaal geproduceerde producten en diensten of ruilen en weggeven daarvan.

online_bankieren_small

Mobiele Betaal App

Via de moderne app kun je gemakkelijk met 1 vinger geld overmaken of ontvangen. Zeer persoonlijk, via de profielfoto's van je vrienden of kennissen of andere deelnemers.

nfc

Contactloos Betalen

Samen met STRO ontwikkelen we contactloos betalen. Gemakkelijk voor zowel winkeliers, bedrijven en de consument! Kies deze optie als je ons wilt steunen.

online_bankieren_small

Online Bankieren

Gemakkelijk en veilig via iedere browser je rekening beheren, geld overmaken en met alle andere leden communiceren.

Inschrijven is makkelijk en kost eenmalig een tegemoetkoming in de administratiekosten. Na registratie kunt u direct zowel naar onze eigen leden als naar leden van andere communities geld overmaken, want iedereen zit samen in het Nederlandse netwerk 'het Circuit Nederland'. Ook kunt u direct gebruik maken van de app voor de smartphone, beschikbaar voor iOS en Android telefoons.

Ondernemers

Ondernemers zijn een zeer belangrijke deelnemersgroep. Door de 'Grulden' te gebruiken, kiezen ze voor werken met andere ondernemers uit de eigen lokale samenleving. Deelnemen als ondernemer: inschrijfkosten €25,03 en jaarlijkse bijdrage van €50,- Er worden geen transactiekosten in rekening gebracht

Consumenten

Consumenten geven de 'Groninger Gulden' een gezicht, maken de grulden een trots merk van onze lokale samenleving. Voor het deelnemen als consument betaal je €25,03 inschrijvingskosten. Donaties worden zeer op prijs gesteld om de aanloopkosten van het systeem te dekken.

Gemeenten

De rol van gemeenten is niet te onderschatten. Gemeenten hebben een grote invloed op de lokale economie en samenleving via de vele sociale, culturele, sport, economische en duurzaamheid programma’s die uitgevoerd worden. Gemeenten kunnen zich aanmelden als zijnde ondernemer.

Online bankieren met de Groninger Gulden

Probeer het zelf

Nadat je je ingeschreven hebt krijg je een email met login gegevens van je Grulden rekening. Je kunt daarmee direct inloggen op de online bankomgeving (en de mobiele app) van De Groninger Gulden. Probeer het hier en voer je gebruikersnaam en wachtwoord in.

Deelnemer login

Of download de app!

Je kunt hier de mobiele app downloaden: iPhone, iPad of Android. Als je de app geïnstalleerd hebt moet je eenmalig de url van de community invoeren: https://mijn.grulden.gr. Klik hier om te zien hoe dat moet. Betalen via de app is nog eenvoudiger met behulp van QR codes. De bankpas met nfc technologie is de simpelste manier voor transacties in winkels.

Nieuws

Bekijk hier alle nieuwsberichten
feb 0
feb 0

De Grote Transitie – de circulaire regionale economie

Waar liggen de kansen en mogelijkheden van de circulaire regionale economie

  Read more
feb 0
feb 0

Koers bitcoin duikt kort onder de 6.000 dollar

De bitcoin blijft sterk onder druk staan. Dinsdag ging de koers van de cryptomunt op sommige beurzen al even onder de 6.000 dollar, om snel daarna weer wat te herstellen tot zo’n 6.700 dollar. Door zorgen over de komst van strengere regels en waarschuwingen van allerlei financiële toezichthouders is de prijs in een neerwaartse spiraal […]

  Read more
feb 0
feb 0

Houd de Groningse kapitaalkracht vast voor een duurzame, inclusieve en innovatieve economie en samenleving

1 Procent van de 300 miljard aan aardgas baten zien we terug stromen naar Groningen. Terwijl wij Groningers wel kampen mét de ellende. Met de Groninger Gulden houden we het geld vast in Groningen en circuleert het geld tussen sociale, innovatieve en duurzame initiatieven. Voor een duurzaam, krachtige leefbare regio. Dat is hard nodig, zeker […]

  Read more
jan 0
jan 0

Geld weer koppelen aan echte waarde

Geld weer koppelen aan echte waarde Door mee te doen aan de United Economy creëren de deelnemers, aanvullend op de euro-economie, een sub-economie waar zij zelf over gaan. En waar zij zelf bepalen hoe geld dienstbaar is aan duurzame, sociale en bedrijfsbelangen. Zaken doen binnen een eigen onderlinge economie schept een band. Het zorgt voor […]

  Read more

Samenwerking

Stichting De Munterij werkt samen met de volgende partners
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner

Boek: "Over een @nder soort geld"

Digitaal ruilmiddel nu beschikbaar in Nederland!

Een-ander-soort-geldOp 26 september 2014 is “Een @nder soort geld” uitgekomen. Geld en banken lijken een onveranderlijk bolwerk, maar in dit nieuwe STRO-boek leest u dat doorbraken op komst zijn. Doorbraken naar een soort geld en manier van bankieren, die de belangen van mens en milieu wel dienen. Het nieuwe doorgeef boek: 'eigen geld maken' is gratis wanneer het boek doorgegeven wordt. Het boek gaat over geldinnovatie die ten gunste komt aan de regio. Door te schuiven met parameters kunnen we geld duurzamer en efficiënter inzetten.

Is een ander soort geld mogelijk, dat tot een eerlijker, effectiever en duurzamer samenleving leidt?

Twee betrokken mensen met een totaal verschillende achtergrond raken in gesprek. Werelden botsen. De één is opgeleid als econoom en heeft net haar baan bij een bank opgezegd. De ander is verantwoordelijk voor de innovatieve handels- en geldsystemen die Social Trade Organisation (STRO) op verschillende plekken in de wereld test. De oud-bankier twijfelt of er alternatieven bestaan voor het huidige geld. Toch wint haar nieuwsgierigheid het van haar scepsis en ze verdiept zich in het werk van STRO. Haar wordt gevraagd tal van de gevestigde denkbeelden over geld en economie kritisch te overdenken. Dit boek verrast: speculatie als belangrijkste functie van geld; en hoe ict-innovaties het monopolie van banken veel fundamenteler bedreigen dan Bitcoin doet.

In een apart gedeelte van het boek beschrijft STRO directeur Henk van Arkel de actualiteit van het @ndere geld, dat STRO nu samen met haar partners in Europa neerzet. Dit gebeurt al in Bristol, Catalonië, Lombardije en op Sardinië. De realisatie van deze Social Trade Credit Circuits geschiedt met steun van de EU. Het is geld dat juist werkt tijdens een crisis! Lees in dit boek hoe met uw hulp en de inzet van IT-innovaties ook in Nederland een alternatief kan worden gerealiseerd voor de doodlopende weg van de banken en financiële markten. Dit wordt een historische gebeurtenis. Want nooit waren er twee soorten geld tegelijk.

Een @nder soort geld is een boek voor iedereen, zonder vaktermen en moeilijk gedoe. De vorm van een gesprek maakt het zeer begrijpelijk. Het is voor eenieder die wil weten hoe het echt zit met de euro, de crisis en wat eraan gedaan kan worden. Het is een volkomen origineel geluid dat stoelt op in de praktijk geteste ideeën. Het is een boek geworden met een frisse blik op wat geld nu eigenlijk is, hoe het ‘werkt’ in ons voordeel èn in ons nadeel; en waarom een tweede munt handig is.

Download het boek hier gratis!

Let op:
Ondertussen is er bij de tweede oplage besloten het boek te splitsen in:
"EIgen geld maken: @nder geld" door Henk van Arkel
"Over een @nder soort geld" door Helen Toxopeus in gesprek met Henk van Arkel

Een-ander-soort-geld
Beiden te bestellen in de webshop van STRO. Ook als doorgeefboek hier te downloaden.